I tett dialog med Nortura

Ordfører Bjørn Arild Gram er overrasket og bekymret over utredningen av Norturas virksomhet i Steinkjer.

Ordfører Bjørn Arild Gram var allerede i kontakt med sentrale ledere i Nortura i går, og følger opp med flere møter i dag.  

New Articles

- Nortura er en stor og viktig industribedrift i Steinkjer, så jeg er både litt overrasket og bekymret etter nyheten fra Nortura, sier Bjørn Arild Gram.

Ordføreren er raskt til å understreke at det kun er nedskjæringen av gris, og ikke slakteriet, som nå skal vurderes.

- Nortura har en overkapasitet på nedskjæring av gris, så jeg er ikke overrasket over at Nortura må vurdere kapasiteten på nytt. Jeg stusser litt over at det kun er aktiviteten i Steinkjer som skal vurderes, sier Gram.

På spørsmål om det er aktuelt av flytte hele Norturas virksomhet i Steinkjer, er ordføreren tydelig på at det ikke er et tema.

- Det er en helt annen diskusjon. Dette handler ikke om ny lokalsjon av virksomheten i Steinkjer, men en vurdering av deler av aktiviteten. Jeg har fått forsikringer om at slakteriet blir her i mange år, sier Gram.

Etter at nyheten ble kjent i går har han hatt flere samtaler med ledende personer i Nortura.

- Vi er så tett på som det er mulig, og senere i dag skal jeg i møte med Nortura her i Steinkjer. Dette er en stor sak for Steinkjer, og det er kun snakk om en utredning, sier Bjørn Arild Gram.


Nortura utreder framtida i Steinkjer

Nortura vurderer avvikling av skjæring ved Nortura Steinkjer og å flytte aktiviteten til andre anlegg.