Slakterihistorie i Steinkjer

A/S Bøndernes Salgslag Steinkjer ble dannet i 1927.

DÅRLIGE ARBEIDSFORHOLD: Det var trangt om plassen i Bøndernes Salgslags gamle slakteri på Sneppen. Bildet er tatt like etter siste krig.  Foto: Foto: Martin Knoph/ Foreningen Gamle Steinkjer

EGEN FORRETNING: BS-utsalget i Norstrøm-gården på Sørsia omkring 1950. Der Onkel Oscar er i dag.   Foto: Foto: Martin Knoph/ Foreningen Gamle Steinkjer

New Articles

A/S Bøndernes Salgslag Steinkjer ble dannet i 1927. De første årene var dette en relativt beskjeden virksomhet. Det ble leid lokaler i Fossgården som lå helt ut mot Sannan, og her skjedde slaktingen i bakgården. I Nøssgården (som Samvirkelaget rev og bygget sin nye forretningsgård i 1938) på Nordsia leide slakteriet plass for dyrene som skulle slaktes, og de ble leid gjennom byen på vei mot sin endestasjon.

Steinkjer kommune bidro mye for å få realisert slakteriet, blant annet med gratis opparbeidet tomt, fritak for kommunale avgifter og null formuesskatt. I 1940 ble det bygd en kombinert fjøs- og stallbygning like ved. Det meste av både helslakt og bearbeidet kjøtt ble sendt til Oslo.

Som det øverste bildet fra ca. 1950 viser, var det ganske kummerlige forhold i slakteriet fra 1937. Kjøttmengden hadde økt betraktelig, og det var trange arbeidsforhold for kjøttskjærerne. Etter en lang lokaliseringsstrid med Verdal ble det i 1957 besluttet å bygge nytt slakteri i Steinkjer som ble tatt i bruk i 1960.

Bøndernes Salgslag forsøkte seg også innen detaljhandel.