Graving i sentrum nok en gang

Atter en gang er Kirkegata stengt på grunn av graving. For tre år siden var gata stengt i flere måneder på grunn av utskifting av vann og avløp. Året etter var det fjernvarme som skulle fram.

Kirkegata i Steinkjer sentrum   Foto: Trine Binde Bratberg

Svein Jarls gate i Steinkjer sentrum  Foto: Trine Binde Bratberg

Krysset mellom Kirkegata og Svein Jarls gate i Steinkjer sentrum  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

For tre år siden var Kirkegata i Steinkjer sentrum stengt i flere måneder på grunn av utskifting av vann og avløpsrør. Årsaken var at rørene var bortimot 100 år gamle. Året etter var gata stengt i lang tid nok en gang. Da var det fjernvarme som skulle legges til rådhuset og meierigården via Kirkegata. Det har med andre ord vært en utfordring med stadig dårlig adkomst i gata for de næringsdrivende der. Da Kirkegata omsider ble ferdig asfaltert, fikk de næringsdrivende påskjønnelse fra entreprenøren. De kunne feire at nå var det slutt på stengt gate. Enn så lenge det varte...

Nå er gata delvis stengt igjen. Det vil si, det er i gågata mellom Strandvegen og Kongens gate selve gravearbeidet pågår, men Kirkegata krysser gågata. Anleggsaktiviteten som pågår er i forlengelse av anlegget som ble gjennomført i 2015.

- Dette gjøres for å få separert avløpet fra Grand Hotell samt siste strekket i Kirkegata mot Ogndalsvegen. Anlegget vil være ferdigstilt i midten av oktober, sier Erling Overrein, enhetsleder utbygging /VA drift.