Det er behov for å berga all halmen

Treskinga er i gang

Kornhøstinga i Steinkjer startet for fullt denne uka. Landbrukskontoret oppfordrer kornprodusentene til å ta vare på halmen.

By gård ved Byafossen i Steinkjer  Foto: Trine Binde Bratberg

Landbrukskontoret har oppfordret kornprodusenter til å ta vare på halmen  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Noen kornprodusenter startet innhøstinga forrige uke, men denne uka er nok de aller fleste i gang.
For å bidra til å avhjelpe grovfôrkrisen både i Trøndelag og sørover i landet, oppfordrer landbrukskontoret kornprodusenter til å ta vare på halmen.
- Vi har sendt denne oppfordringen i samråd med samstyret i Bondelaga i Steinkjer og Steinkjer bonde- og småbrukarlag, sier Pål-Krister Vesterdal Langlid, som er leder for kommunens landbruksavdeling.

Han sier Felleskjøpet har beregnet at det er behov for å berge all halm både på Østlandet og i Trøndelag for å kunne løse fôrkrisa kommende vinter.
- Forholdene i Steinkjer kommune er ikke så alvorlige som i sørlige deler av Trøndelag og på Østlandet, men vårt bidrag vil være svært viktig for å sikre grovfôrtilgang til storfe og sau landet sett under ett til vinteren.

Det er på det rene at steinkjerlandbruket representerer betydelig volum.
- I år kan landbruket her spille en sentral rolle for å opprettholde selvforsyning og beredskap nasjonalt. Samtidig handler det om å avhjelpe situasjonen for yrkeskolleger i andre områder.