Lite nedbør = tap

Lite nedbør ga NTE redusert vannkraftproduksjon og svakere resultat.

Byafossen kraftverk i Steinkjer  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

NTE oppnådde i første halvår 2018 et resultat etter skatt på 135 millioner kroner, mot 213 millioner kroner samme periode i fjor. Hovedårsaken til endringen er lite nedbør og dermed vesentlig lavere produksjon av fornybar energi.