Lite nedbør = tap

Lite nedbør ga NTE redusert vannkraftproduksjon og svakere resultat.

Byafossen kraftverk i Steinkjer  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

NTE oppnådde i første halvår 2018 et resultat etter skatt på 135 millioner kroner, mot 213 millioner kroner samme periode i fjor. Hovedårsaken til endringen er lite nedbør og dermed vesentlig lavere produksjon av fornybar energi.

- Vi har en nedgang i produksjonen av fornybar energi på hele 30 prosent sammenlignet med samme periode i 2017, noe som skyldes et usedvanlig tørt år så langt, sier konsernsjef Christian Stav.
NTE produserte 1,7 GWh første halvår, sammenlignet med 2,4 GWh første halvår i fjor. Nedgangen er delvis motvirket av høyere kraftpriser og solid drift i hele konsernet.