Gode tall for Nord universitet

4296 søkere får tilbud om studieplass ved Nord universitet 2018/2019. I år har søkerne bedre karakterer enn tidligere år.

  Foto: Harald Sæterøy, Trønder-Avisa

Prorektor for utdanning, Hanne Solheim Hansen (avbildet), forteller at årets søkere i større grad er kvalifisert og har bedre karakterer.  Foto: Øyvind Bones

New Articles

Opptakstallene av nye studenter ved Nord universitet for studieåret 2018/2019 er om lag på nivå med forrige studieår. Det er flere førsteprioritetssøkere ved årets opptak og andelen av disse som er kvalifiserte øker. Det er også en gjennomgående tendens at søkerne har bedre karakterer enn tidligere år. En rekke fag har fått økte poenggrenser for opptak. Forskning viser at det er en sammenheng mellom karakterer fra videregående skole og gjennomføringen av høyere utdanning for en rekke fag.

– Vi er både fornøyd med antallet tilbud som gis ved Nord universitet i år, og at studentene i større grad er kvalifisert og har bedre karakterer enn før. Det er et mål for oss at flere studenter fullfører på normert tid, og da vet vi at karakterene fra videregående skole betyr mye, sier prorektor for utdanning Hanne Solheim Hansen.

Lærerrekruttering

Nord universitet ser en gledelig økning i antallet kvalifiserte søkere til lærerutdanningene og forventer å få fylt opp studieplassene på lærerutdanningene for 5-10 trinn. Det er også en stor økning i antallet kvalifiserte søkere til barnehagelærerutdanningene.

Andelen kvalifiserte førsteprioritetssøkere til 1-7 lærerutdanningene har økt fra i fjor. Det er fortsatt en utfordring å rekruttere nok kvalifiserte lærere, og Nord universitet vil fortsette det omfattende arbeidet med lærerrekruttering i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, KS m.fl.

Stor rift om plassene på sykepleierutdanningen

Fagene sosialt arbeid og barnevern har også gode søkertall og mange som står på ventelister. Som forventet er det svært stor rift om studieplassene på sykepleieutdanningene, der det er over 1000 kvalifiserte førsteprioritetssøkere til 421 plasser, og i år kreves det høyere poengsum enn tidligere for å få plass. Også pre-hospitalt arbeid, paramedic-utdanningen som i år starter opp i Trøndelag har svært gode søkertall.

Rekordmange søkere til havbruk og dyre-fag

Både havbruksdrift og ledelse, Animal Science og dyrepleieutdanningen har rekordmange søkere, og er studier der karakterkravene for å komme inn har økt betraktelig. Økonomi- og administrasjonsfagene har stabilt gode søkertall. 

I tillegg har over 2300 allerede takket ja til studieplasser ved Nord universitet gjennom lokalt opptak, herunder over 900 på masterutdanninger.

– I år har vi få ledige studieplasser og ventelister i mange fag, og det er derfor svært viktig at søkerne husker å takke ja til plassen innen 24. juli. Vi gleder oss til ta imot alle nye studenter i august, avslutter prorektor Hanne Solheim Hansen.