9 av 10 fikk førsteønsket oppfylt til videregående utdanning

Etter første inntak til videregående opplæring i Trøndelag, fikk 9 av 10 oppfylt ønsket sitt. Andelen søkere til studieforberedende utdanningsprogram viser økning.
New Articles

Trøndelag fylkeskommune har for første gang kjørt inntak til videregående opplæring. Etter første inntak har over 90 % av de 15 000 søkerne fått innvilget ønsket sitt, melder fylkeskommunen i en pressemelding.

53 % av ungdommene søkte studieforberedende utdanningsprogram, mens 47 % søkte yrkesfaglig utdanningsprogram. Det er en nedgang av søkere til yrkesfaglig utdanningsprogram sammenlignet med fjorårets 50,71 %, og prosentfordelingen har blitt omvendt fordelt.

Mens studiespesialiserende leder med 30 % av søkerne, ligger helse og oppvekstfag på andreplass med 14,55 %. Videre kommer bygg- og anleggsteknikk med 8,71 %, elektrofag med 8,34 %, teknisk og industriell produksjon med 8,15 % og idrettsfag med 6,58 %.

Blant de 1705 søkerne til læreplass/lærlingplass, har 68 % av dem fått tilbud om sted.

Alle søkere vil få melding om inntaket enten via SMS eller brevpost, men kan også sjekke sitt søknadssvar på www.vigo.no.

Svarfrist om å godta læreplass er 23. juli.