Nå blir det asfalt

Kommende uke vil Otto Sverdrups veg i Steinkjer bli asfaltert. Som en følge av det vil det være omkjøring via Tranavegen og Skjeftevegen.

Otto Sverdrups veg i Steinkjer - juni 2018  Foto: Åsmund Bratberg

Otto Sverdrups veg  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

I hele uke 26 vil det pågå forarbeider og asfaltering i Otto Sverdrups veg. Som følge av dette arbeidet vil det derfor bli begrenset fremkommelighet. Kommunen ber om at skiltet omkjøring via Tranvegen og Skjeftevegen benyttes i hele uke 26.