Kommunevåpenet - hvordan blir det?

Ved innkjøringen til Steinkjer sentrum sørfra, har byens kommunevåpen dekorert et blomsterbed i flere år. På blå bunn har det vært en sølvstjerne - i blomster. Nå er det et stort spørsmåstegn der.

  Foto: Trine Binde Bratberg

Ganske riktig - så langt vet man ikke hvordan det nye kommunevåpenet for den nye kommunen blir.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Laget av blomster, så klart.
Steinkjer og Verran kommune skal som kjent bli én kommune fra 2020. Det var forslag om å knytte to av dagens kommunevåpen sammen, men det ble nedstemt i Fellesnemdas arbeidsutvalg. Nå skal innbyggerne velge enten Steinkjers kommunevåpen, Verran sitt - eller be om at det lages et splitter nytt kommunevåpen. Parkvesenets folk har laget et alternativt kommunevåpen i innkjøringen til Steinkjer sørfra i år. Et spørsmålstegn, som ganske riktig betegner situasjonen per i dag.