Kobbergruvene på Mokk gård er et prioritert kulturminne i Steinkjer

Nytt skilt på Mokk

Fredag ettermiddag ble det montert et opplysningsskilt ved Mokk gård. Det er en del av prosjektet "10 kulturminner i Steinkjer kommune". Det er gruveanlegget fra 1770-tallet - og gården det er kommet opp skilt om.

Kristin og Kjell Delbekk er glad for at det blir montert et skilt som veiviser til kulturminnet ovenfor gården deres. Eirik Solem, som er arkeolog i fylket, og Torbjørn Haugen, som har jobbet med prosjektet "Veiviser til 10 kulturminnemiljø i Steinkjer kommune", er glad på deres vegne.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Mokk gård ligger 40 km øst for Steinkjer - på Gaulstad øverst i Ogndal. Tett oppunder snaufjellet og villmarka bor Kristin og Kjell Delbekk. En halvtimes gange fra gården deres ligger et gammelt gruveanlegg fra 1770-tallet. Disse gruvene har hatt mye å si for utviklingen av bygda og gården Mokk. Ekteparet Delbekk driver både med guiding, servering og overnatting.