Steinkjer-Avisa 25 ÅR SIA

Var styggvarmt for 25 år sia

«Vi opplever herlige sommerdager med en temperatur som er opp mot det høyeste i hele Europa – akkurat som i fjor på denne tiden".

Paradisbukta: Karin Synnøve Røe, Vera Rabben Teigen og Inger-Lise Nilsen var blant de første som dristet seg til en dukkert i Paradisbukta for 25 ås sia.  Foto: Steinkjer-Avisa

New Articles

"Og kanskje får vi en bedre sommer enn på lenge". Det sto det i Steinkjer-Avisa den 21. mai 1993. For 25 år siden.

Videre sto det at kjøpmann Øystein Finne i hvert fall hadde god tro på sommeren. Han hevdet at skjæra hadde bygd reiret høyt oppe i tretoppene det året, og da skulle sommeren bli fin.

Redaktøren mente at kommunen burde satse litt mere på denne sommeren, som det sto: Når vi nå har fått det første hint om at sommeren er i anmarsj, er tiden inne til å "preke" litt om Steinkjers badestrender, og da i første rekke Paradisbukta. Hoøya er det satset ganske mye på de senere årene, og der er det blitt et populært utfartssted. Men Paradisbukta synes jeg at kommunen til en viss grad har forsømt, selv om det er ordnet opp i toalettforholdene. Jeg og mange med meg hadde nok ønsket at kommunene kunne gjøre litt mer på byens nærmeste badestrand foran årets sesong", skrev Lothar Viem.

Viem så for seg en liten brygge, kanskje også flytebrygge med stupebrett, og ikke minst en liten kiosk hvor man får kjøpe seg brus, is, pølser m.m. "Det finnes arbeidsledige ungdommer som kan tenke seg å bruke fine sommerdager til å jobbe med en slik ting, men såpass usikker som sommeren er på våre trakter, tror jeg ikke at noen tør satse penger på å anskaffe egen kiosk.