Takket for innspill til Rismelen

7. klasse ved Lø skole har vært spesialrådgivere for utviklingen av Rismelen aktivitetspark. Fredag fikk de førsthånds informasjon om videre utbygging av parken.

7. klasse ved Lø skole har vært spesialrådgivere for folkehelsekoordinator Stine Strand og de andre som har lagt en plan for videre utbygging av Rismelen.  Foto: Øyvind Bones

New Articles

Involvering av unge har gått som en rød tråd gjennom planleggingen av nye Rismelen. I søknaden om tilskudd for nyskapende aktivitetsarenaer ble elevenes forslag vedlagt.

- Vi har fått med de fleste innspillene fra elevene i planene for videre utbygging av Rismelen. Tegningene fra elvene var vedlagt søknaden til Kulturdepartementet, og det endte med fire millioner kroner i tilskudd, sier folkehelsekoordinator Stein Strand.

Fredag inviterte hun, Arild Høyem i Ungdomstjenesten og landskapsarkitekt Siri Alette Aurstad til en presentasjon av byggetrinn 2 i Rismelen. Det ble også tid til kake og litt lek og moro i Rismelen.

Planene for byggetrinn 2 inneholder både en lang skli, zipline, ei trimtrapp og ei innholdsrik gangbru til Martenshagen. Flere av elevene hadde det på sin egen ønskeliste for Rismelen.

Det videre utbyggingen av Rismelen starter etter Steinkjerfestivalen i juni, og før neste festival i 2019 skal parken stå ferdig.