Sammen mot mobbing

Delta oppvekst allierer seg med Steinkjer kommune og arrangerer Tore Pettersons foredrag om mobbing på Dampsaga torsdag.

Samarbeidet mellom Steinkjer kommune og Delta viser seg i Tore Pettersons foredrag og mobbing på torsdag. F.v. Utviklingskoordinator for skolene i Steinkjer kommune, Eva Hermann Haugseth, tillitsvalgt i Delta, Bente Merethe Strugstad, hovedtillitsvalgt for Delta i Steinkjer kommune, Iren Myklebust og regionsleder i Delta Midt-Norge, Elin Merete Kolden.  Foto: Isa Fagerholt

New Articles

Steinkjer var en av flere kommuner som ble utpekt til å ta del i Deltas nasjonale prosjekt med fokus på mobbing og det å være annerledes. Foredragsholderen og medieprofilen Tore Petterson fra blant annet «Skal vi danse», skal fortelle sine historier og erfaringer fra en tid med mobbing og trusler.

Åpent for alle

Gjennom arrangementet ønsker yrkesorganisasjonen Delta å gjøre folk bevisste på sin atferdspåvirkning. Gratisforedraget er derfor ment for alle mennesker i alle aldre, både mobbere og mobbeofre.

– Det er viktig for oss at vi når ut til alle mobbingen angår, og for å få bukt med mobbingen må man nødvendigvis forholde seg til både mobbeofferet og mobberen. Samtidig må vi se på mobbingen som en samfunnsutfordring og ikke bare en utfordring i skolene, sier utviklingskoordinator for skolene i Steinkjer kommune, Eva Hermann Haugseth.

Samfunnsutfordring

Gjennom Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse, blir flere mobbetilfeller bekreftet i Steinkjerskolene. Det bekrefter nødvendigheten av å holde fokuset på mobbing oppe og da er et arrangement som dette viktig, mener Haugseth.

Hovedtillitsvalgt for Delta i Steinkjer, Iren Myklebust, peker på mobbing som en samfunnsutfordring og håper at foredraget kan hjelpe folk å forstå omfanget og problemet.

– Målet vårt er å nå ut til alle slik at den sosiale kompetansen og den kollektive forståelsen for mobbing blir bedre.

Tiltak

I Steinkjerskolene har flere tiltak blitt satt igang for å styrke fellesskapet og forebygge mobbingen. Blant annet er det utnevnt trivselsledere på skolene. Trivselslederen skal blant annet prate med medelever og inkludere alle i friminuttene. I tillegg finnes både miljøterapeuter, faddere og vennegrupper på skolene.

Videre har samarbeidspartnerne et ønske om å arrangere «glavækka», men der er de enda i startgropa.

Med kapasitet på 500 tilskuere på torsdagens arrangement, har over 280 tilskuere meldt seg, og både Delta og kommunen håper på flere forhåndspåmeldinger.