Han får John Sivert-prisen

Tom Aurebekk Udø er tildelt The Norweigan Fur Trapper Award 2018 for sin innsats med fangst av mink.

Tom Aurebekk Udø med 25o mink på låveveggen. Foto: Udø 

Slik ser den ut, skulpturen som er en del av The Norwegian Fur Trapper Award. 

New Articles

The Norwegian Fur Trapper Award 2018, også kjent som John S. Opdahl-prisen, er tildelt Tom Aurebekk Udø, opplyser Norsk Pelsjeger i en pressemelding.

Udø får prisen for sin innsats for fangst av mink. Hans arbeid har vært av svært stor betydning for å redusere bestandstettheten til denne introduserte rovdyrarten, som har vært en trussel i forhold til norsk fauna i omkring 90 år.

Skulptur og pelsjegerpakke

Prisen er opprettet for å fangstmenn, jegere, lag og/eller foreninger som nasjonalt og/eller internasjonalt har gjort, eller gjør seg særlig bemerket innen forvaltning og utøvelse av jakt og/eller fangst på en human, effektiv, samfunnsnyttig og/eller forvaltningsmessig bærekraftig måte.

Prisen er også ment å skulle oppmuntre til å holde fangsttradisjoner i hevd.

Prisen består av en skulptur i bronse av John S. Opdahl, laget av billedhugger Ole Mauseth, samt en «Pelsjegerpakke», dvs. utstyr til en verdi av kr 5000.

Prisen er opprettet av Anne C. Nesje Bjerkenås etter tillatelse av John S. Opdahl. Prisen blir utdelt under Villmarksmessa på Melhus søndag 18. mars.