Rein på handletur i Kongensgata

Reinkalven fra Skjækra tok like gjerne en spasertur gjennom handlegata før han lot seg fange.

Reinkalven måtte naturligvis ta en tur forbi Steinkjer-Avisa under sin byvanding gjennom Steinkjer mandag ettermiddag.  Foto: Isa Fagerholt

Reineier Lars Isak Påve fikk heldigvis tak i reinkalven før den gikk amok i handlegata.  Foto: Øyvind Bones

De siste ukene har det blitt observert rein flere steder i kommunen. Her fra Gustadveien i Sparbu.   Foto: Bjørn Alfred Olsen

New Articles

I trafikkerte Steinkjer sentrum la en forvillet reinkalv på sprang rundt klokka 13:45 mandag ettermiddag. Fra gravlunden ved Steinkjer kapell tok kalven turen innom handlegata og rundet hjørnet på Rolf Hanssen-gården før den spankulerte forbi Steinkjer-Avisas vinduer. Reinen rundet hjørnet mot Skolegata før reineieren fikk tak i ham.

Reineier Lars Isak Påve dro til gravlunden ved Steinkjer kapell for å få tak i to av reinene i Skjækraflokken da ungkalven la på sprang. Den fangede reinkalvens kompanjong er fortsatt på frifot et sted i Steinkjer sentrum.