Steinkjer og Verran kommune skal bli én kommune fra 1.1.2020

Vigdis Devik ansatt som kommunikasjonsrådgiver i kommunen

30. januar ble tidligere journalist i Trønder-Avisa, Vigdis Devik, ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Nye Steinkjer kommune.

Vigids Devik. Foto: privat. 

New Articles

I forbindelse med store prosjekter i Verran og Steinkjer, ble det for en tid tilbake besluttet at det skulle engasjeres en kommunikasjonsrådgiver for en to-årsperiode. 30. januar ble det klart at Vigdis Devik har fått stillingen. Hun starter 1. mars. Stillingen er 80 prosent.
I 2012 stiftet Devik sitt eget firma; Vigdis Devik AS. Etter at hun sluttet i jobben som journalist i Trønder-Avisa, har hun drevet konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi. På grunn av firmaet sitt starter hun bare i 60 prosent stilling 1. mars, for så å øke på stillingen til 80 prosent etter hvert.

Stillingen skal finansieres av omstillingsmidler og prosjektmidler til attraktivitets- og omdømmeprosjektet Åpen, lys og glad.