Framgang for trøndersk landbruk

Trønderske gårdsbruk oppnådde kr 344.500 i jordbruksinntekt i 2016. Dette er en økning på 11 prosent fra 2015, ni prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Økt omsetning av svinekjøtt har gitt god inntektsutvikling innenfor svinenæringen. 

New Articles

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) la nylig fram en regnskapsundersøkelse som i 2016 omfattet 920 gårdsbruk over hele landet, herav 149 i Trøndelag. De har sendt ut en rekke tall i en pressemelding.

Økning i jordbruksinntekt

Jordbruksinntektene ble på kr 344 500 i gjennomsnitt for alle bruk i Trøndelag. Dette gir en økning på kr 33 500, eller 11 prosent fra 2015. Produksjonsinntektene økte med 8,4 prosent, men det var også økning i variable og faste kostnader.

Størst økning hadde bruk med driftsformene kombinert korn/svin, korn og melk. Større produksjon av svinekjøtt og høyere priser på storfekjøtt og melk bidro til økningen i produksjonsinntektene, mens høyere kraftfôrkostnader og vedlikehold av maskiner og bygninger bidro mest til kostnadsøkningen.

Korn/svin økte mest

Melkeproduksjon er den viktigste driftsformen i trøndersk landbruk. Den oppnådde kr 357.800 i jordbruksinntekt i 2016, en økning på kr 32.900 fra 2015.

Bruk med korn/svin hadde størst økning med en jordbruksinntekt på kr 585.900, opp med kr 153.300 fra 2015. Dette skyldes hovedsakelig økning i omsetning av svinekjøtt.

Bruk med ensidig kornproduksjon oppnådde ei jordbruksinntekt på kr 135.600, en økning på kr 113.400. Årsaken til økningen skyldes bedre kornavlinger i Trøndelag.

Bruk med ammeku oppnådde kr 196.200 i jordbruksinntekt, en nedgang på kr 26.200 fra 2015. Hovedårsaken til nedgangen var økte kostnader i 2016 sammenlignet med året før.

Sauebonden hadde kr 235.500 i jordbruksinntekt i 2016, en nedgang på kr 36.100. Lavere priser på lammekjøtt førte til lavere produksjonsinntekter, i tillegg til at denne driftsformen også fikk en økning i kostnadene.

Økte investeringer og gjeld

I gjennomsnitt var nettoinvesteringene i Trøndelag kr 159.500 per bruk i 2016, opp fra kr 66.200 i 2015.

Gjelda økte med 10 prosent, mens egenkapitalandelen var på nivå med året før, 52 prosent.