Alle fylker får eget mobbeombud

Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.

SAMFUNNSPROBLEM: Regjeringen vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler. 

New Articles

– Alle barn har rett til et mobbefritt og trygt miljø i barnehage og skole. Med egne ombud i fylkene gjør vi veien til hjelp kortere for mobbeofre og deres familier. Jeg er glad vi får på plass denne ordningen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Nasjonal ordning, lokale løsninger

I dag har fem fylker egne mobbeombud rettet mot barnehager og skoler. Fra høsten 2018 vil regjeringen utvide ordningen til å gjelde alle fylker. Den vil bli finansiert som et spleiselag mellom fylkeskommunene og staten.
 

– Vi legger opp til en nasjonal ordning, men gir samtidig rom for lokale tilpasninger. Fylkene har gode forutsetninger for å finne gode lokale løsninger ved å mobilisere sine nettverk, sier Røe Isaksen.

Starter allerede i barnehagen

Den nye ordningen skal sikre at mobbeombudene får jobbe uavhengig av skoleeier. Ordningen skal også bidra til et godt samarbeid med eksisterende elev- og lærlingeombud om mobbesaker i videregående skole.
 

– Mobbing er forferdelig for barn som rammes, og det er et alvorlig samfunnsproblem. Arbeidet med mobbing må derfor starte tidlig og allerede i barnehagen, sier kunnskapsministeren.