Svakere vekst

Befolkningstallene for 3. kvartal viser en lavere vekst for Steinkjer enn tidligere i år. Verran går litt tilbake.

Steinkjer hadde 22.027 innbyggere ved utgangen av 3. kvartal. 

New Articles

For et par uker siden kom det oppdaterte befolkningstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). De viser at Steinkjer fikk 9 nye innbyggere i 3. kvartal, og dermed har kommunen 22.027 innbyggere.

De senere årene har Steinkjer hatt en årlig vekst på et sted mellom 130 og 200 nye innbyggere, så tallene for 3. kvartal er forholdsvis lave.

Så langt i år har Steinkjer fått 55 nye innbyggere, så det trengs et sterkt 4. kvartal hvis kommunen skal oppnå vekst på nivået med de siste årene.

Nedgang i Verran

Verran kommune fikk 20 færre innbyggere i løpet av 3. kvartal, og har nå 2.487 innbyggere. Det er en samlet nedgang på 28 siden årsskiftet.

Samlet har nå Steinkjer og Verran dermed like i overkant av 24.500 innbyggere.

De store blir større

Med unntak av Namsos, som går tilbake med 67 innbyggere, har de største kommunene i fylket vekst i folketallet.

Levanger vokste mest i 3. kvartal (+170), mens Stjørdal fikk 99 nye innbyggere. Verdal fikk i likhet med Steinkjer en beskjeden vekst (+7).