9 av 10 minstepensjonister er kvinner

Antallet minstepensjonister i Norge har nå passert 150.000.

De fleste minstepensjonister i dag er kvinner, på grunn av kjønnsrollemønsteret på 50- og 60-tallet, men forskjellene vil minske i årene framover. 

New Articles

Det ble nesten 5 000 flere minstepensjonister i Norge fra august til september i år. Det viser ferske tall fra Nav.

Årsaken er at Stortinget har vedtatt å øke satsene for minstepensjon med 4.000 kroner fra første september. Dermed blir flere definert som minstepensjonister.

Stor overvekt av kvinner

Over 130 000 av 150 000 minstepensjonister er kvinner, viser tallene fra NAV.

– Forskjellene i pensjonsinntekt mellom kjønnene i dag preges av kjønnsrollemønsteret på 50- og 60-tallet, med vesentlig lavere yrkesdeltakelse for kvinner og mer deltidsarbeid, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Han understreker at bildet er et helt annet for dagens kvinner, som har en langt høyere yrkesdeltakelse enn for noen tiår siden. Det gir seg utslag i høyere pensjoner.

Forskjellene minsker

En analyse blant Storebrands kunder viser at når dagens arbeidstakere i 40-årene går av med pensjon, vil det være kun ca ti prosent forskjell på årlig utbetalt pensjon til menn og kvinner. I dag er forskjellen omtrent 25 prosent når vi sammenlikner pensjonsinntekten for kvinner og menn ved pensjonsalder.

– Det er positivt å se at forskjellene blir mindre. Men siden kvinner lever lenger enn menn trenger de minst like høy pensjon som menn – å bli enke med kun én og attpåtil lavere pensjon kan bli en tøff økonomisk hverdag!

I praksis fins det to løsninger for å oppnå dette: Enten stå lenger i arbeid eller spare til sin egen pensjon.