Du kaster vel ikke disse feil?

7 av 10 kaster brukte aluminiumsformer i feil avfallsdunk.

Stekeformer i aluminium skal ikke i restavfallet, de skal kaste sammen med metallavfall. Hvis de er skitne, bør de skylles ut av før de kastes. 

New Articles

Det er full forvirring i norske hjem om hvordan stekeformene som følger med fisk, kjøtt, grønnsaker og kylling skal kildesorteres. Det fører til at minst 10 millioner aluminiumformer går i forbrenningsovnene hvert år.

– Stekeformer av aluminium leveres inn i kommunens returordning for metallemballasje, så fremt de ikke er tilgriset av matrester. Er de tilgriset, bør de skylles ut av før de sorteres. Så enkelt er det altså, sier styreleder Bjarte Grostøl i  Norsk metallgjenvinning i en sak fra Pressenytt.no.

Kun tre av ti gjør det riktig

Bare tre av ti nordmenn kildesorterer stekeformen korrekt i dag, viser en landsdekkende måling TNS har gjort for Grønt Punkt Norge.

Halvparten kaster i stedet formen i restavfallet som går til forbrenning, viser målingen. To av ti oppgir at de ikke kjøper produkter som kommer med stekeformer.

– Årlig forbruker vi om lag 19 millioner store stekeformer og 51 millioner mindre aluminiumformer, som leverpostei og kattemat. Til sammen utgjør dette omlag 670 tonn emballasje, forteller Grostøl.