Vil ikke la kineserne bygge brua

Fylkesrådslederen innstiller på å si nei til kinesisk entreprenør som har levert anbud på Beitstadsundbrua.

Slik ser Beitstadsundbrua ut på Statens Vegvesens skisser. 

New Articles

Tre tilbydere har levert inn anbud på bygging av Beitstadsundbrua i forbindelse med nye fylkesvei 17. Et av dem er det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group.

Statens Vegvesen har bedt fylkeskommunen som veieier om en avklaring på om de skal ta med det kinesiske selskapet i det videre arbeidet eller ikke.

I dag kom svaret: Fylkesrådslederen innstiller på at det kinesiske tilbudet ikke vurderes videre.

- Innen EU og EØS-området er vi forpliktet til å vurdere alle budgivere. Avtaler med andre land/områder kan også medføre en slik plikt (f.eks. WTO eller bilaterale handelsavtaler). Vi har ingen slik forpliktelse overfor Kina, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik i en pressemelding.

Mevassvik legger til at fylkesrådet i Nord Trøndelag ønsker at virksomhet i vår region i størst mulig grad skal bidra til lokal sysselsetting og vekst. Hun anbefaler derfor at fylkesrådet vurderer de tilbudene hvor det foreligger forpliktelser gjennom avtaler.

Fylkesrådet vedtar saken i sitt neste møte, den 24. oktober.