(Trønderdebatt)

Nå har de nye reglene kommet, og de er ikke i nærheten av å være så strenge som i mars i fjor. Heldigvis!

Nå er vi avhengige av at de som skal forvalte regelverket ikke får panikk. Særlig må de som bor alene, eller fra før sliter på ulike måter få beholde tilbudene sine så langt det er mulig.

Ikke steng aktiviteter uten at det er nødvendig. Det er lov for voksne å trene inne i lag. Det er lov å ha en del arrangementer. Det er lov å samles innenfor visse grenser.

Så ikke avlys lyspunktene nå! For nå trengs de mer enn noen gang. Å komme på den ukentlige treningen eller den lille sosiale samlingen bygger god psykisk helse.

Les de nye reglene nøye - de gir mange muligheter for å møtes i det små. Hvis alt avlyses for sikkerhets skyld nå, blir mange sittende alene. Og det må vi prøve å unngå.