(Trønderdebatt)

Henning er en bra bygd, fordi det er mye som skjer. Vi kjører traktor, vi spiller fotball, vi går på ski, vi hugger skog og bygger hus, vi gjør dugnad sammen og vi møtes på trening. Vi kaller oss Bygdenes by. Hvis Henning skole blir lagt ned, så er det ikke bygdenes by lengre. Hvis skolen forsvinner, så forsvinner mye av bygda også. Det er og flere skoler som står i fare for å legges ned. Dette vil vi ikke skal skje.

Hvis dere legger ned Henning skole mister vi idrettslaget, Bagabu ungdomslag, Henning Skytterlag, kanskje barnehagen også, og trivselen rundt oss. Vi synes at dere tar kjipe valg. Hvis dere legger ned Henning skole så ødelegger dere for oss i Henning. Så ikke legg ned skolen, please!

I Henning så organiserer de mye artig til bygda. Kommunen har jo revet ned noen få skoler allerede og bygger nye, så hvorfor legge ned vår skole, også bygger dere ikke en ny. Vi er redde for at vår fantastiske skole skal legges ned.

Vi skjønner ikke hvorfor dere skal bygge nytt kulturhus når vi allerede har et.

Og så er vi ca. 100 elever, kan dere ikke heller finne en annen løsning på å spare penger? Hvis skolen blir lagt ned, så blir hele skolen splittet og da mister vi mange venner. Det er viktig for oss i bygda at vi har skole her, fordi da får vi møte andre som bor her. Det er ikke alle som trives like godt midt i byen. Vi mener at vi trives mye bedre på Henning skole, enn at klassene våre blir splittet og at vi begynner på forskjellige skoler. Tenk dere at dere gikk på en skole og noen ville legge den ned, hadde dere blitt glade da?