Idrettsstipendet for 2020 går til stortalentet Bastian Elnan Aurstad 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur har for første gang delt ut Steinkjer kommunens nye idrettsstipend.