I juni gikk Steinkjer kommune ut og sa de ønsket å få forslag på hva det nye kulturhuset i Steinkjer skal hete. Enn så lenge er Jakob navnet på byggeprosjektet. Folk ble oppfordret til å sende inn forslag til navn på kulturhuset. Innsendingsfristen var 31. juli. Knappe tre måneder etter at fristen gikk ut er det ikke bestemt hva navnet blir.
- Saken kommer til politisk behandling i løpet av høsten. Vi er litt usikre på når ennå, sier kultursjef Leif Terje Nilsen.
Det er slik at den endelige beslutningen skal tas politisk av kommunestyret - etter innstilling fra jury og kulturetaten. I styringsgruppen sitter: Leif Terje Nilsen, kultursjef (leder), ordfører Anne Berit Lein, Bjørn Kalmar Aasland (tidligere direktør i Steinkjerbygg KF) og Julie Skjeldbred Ulvin (Ansattes representant)

Kriterier for navnet

Navnet bør gjenspeile kulturhusets formål, innhold og aktiviteter. Navnet bør være lett å forstå, enkelt å uttale og ha god lesbarhet. Navnet kan være et eksisterende ord, eller et nytt konstruert ord. Navnet kan være abstrakt eller beskrivende. Navnet må ikke kunne forveksles med andre produkter, bygg eller firma.
Blant alle innsendte forslag skal det trekkes ut tre vinnere - som får hvert sitt gavekort på kr 500 som kan brukes på Dampsaga kulturhus.