- Det var forventet, det må jeg si. Vi har da plukket opp signalene om at kommunen mener de vil spare mye om skolen vår legges ned, sier Lise Storstad Aas, som er FAU-leder ved Henning skole.

Kampen er ikke tapt

Men hun hevder de er optimistiske.

- Ja, kampen er ikke tapt. Vi håper politikerne tar den rette avgjørelsen til slutt. Vi er som sagt optimistiske, sier Storstad Aas, som ikke er helt fornøyd med prosessen i forkant.

Dårlig prosess

- Jeg vet ikke hva jeg skal si om det som har foregått. Det var uheldig at kommunedirektøren i forkant, sa at de, blant flere skoler, brukte vår skole som eksempel på hvem som eventuelt kunne bli lagt ned. Og bygdemøtene som ble holdt; vi skulle liksom bli hørt, men ble vi det? Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, men prosessen ble ikke slik de sa. Dessverre.