Steinkjer kommune deler hvert år ut en likestillings- og mangfoldspris. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, privat eller offentlig bedrift, eller etat/enhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling.

Det er Likestillings- og mangfoldsutvalget som er tillagt myndighet til å nominere kandidater og beslutte tildeling. Tildelingen skal foregå under 8. marsarrangementet, og nominasjonsfrist er 26. februar.

I fjor var det Tusenfryd kafe som fikk pris, og blant tidligere prisvinnere finner vi blant andre BUA, Benthe Asp, Steinkjer friidrettsklubb, Solbjørg Musum, Steinkjer soroptimistklubb, Steinkjer Røde Kors, Steinkjer bibliotek, Kristine Svendsen og Einar Aasen.