Planleggingen av det store nasjonaljubiléet i 2030, «Norge i tusen år», er godt i gang.

Men for Steinkjers del var det jo ikke særlig ærerikt. Høvdingen Olve fra Egge ble myrdet på det største helligstedet Mære – av kong Olav selv, noe som ble markert gjennom tusenårsjubileet "Mære 2021" i fjor. Han som seinere ble kalt «hellig» drepte den største høvdingen vår – har vi da noe å feire? Eller kanskje skal vi skjemmes?

Ja, hva slags arv kong Olav etterlot seg i Steinkjer er sannelig verdt å diskutere.. Derfor kaller Steinkjer Kirkeakademi sammen til foredrag om Olavsarven, med professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet i Levanger. Han er i tillegg til å være for Olavsarv-konferansen og en av de fremste i landet på slikt som har med Olav den Hellige og Norge 2030 å gjøre, også "prestefrue" på Steinkjer og gift med sokneprest Sabine.

Tirsdag 22. mars inviterer Kirkeakademiet til Menighetssalen i Steinkjer kirke. Etter kaffe og vafler blir det et helt ferskt foredrag med tittelen «Er hellig Olav aktuell på Steinkjer? Tolv aspekter ved moderne Olavsarv».

Kjølsvik har nettopp gitt ut boken «Norges evige konge?», som omhandler det. Om hvordan hellig Olav og det vi kaller Olavsarven fortsatt er aktuell i Norge i dag. Ja, Kjølsvik mener at Olavsarven er mer aktuell nå enn noensinne. Norge og verden forandres i stor hastighet, da behøver vi en arv som viser hvor vi kommer fra og gode verdier vi kan styre framover etter.