De siste ukene har det observante øyet kunne se to sandhauger på Bystranda. Etter hvert forsvant den ene og nå ligger bare den andre igjen.

Årsaken til forsvinningen er trolig at den ene er blitt spredt utover den populære stranden, mens den andre trolig vil lide samme skjebne i nær fremtid. Hvert år må stranden etterfylles med ny sand. Ikke fordi bade- og solegjestene har tatt med alt hjem i sko og shortser, selv om det kanskje kan føles slik når man vrenger lommene etter noen timer på Bystranda. Årsaken er at elva tar med seg deler av sanden.

Ifølge kommunegartner Kristel Vaag Moe var årets bestilling på 80 tonn med sand til en verdi av 50 000 kroner.

Sanden kjøper kommunen fra Verdal, men den produseres lenger sør i landet. Selv om det kan oppleves som sydensand, så er den altså norsk.

Dermed skal Bystranda være klar for badegjester også i år, så får vi håpe av vannkvaliteten holder seg innenfor tillatte grenser. I fjor ble den populære badestranden stengt som følge av dårlige vannprøver.