STEINKJER: Dersom du har et forslag til hvem du mener bør motta kulturprisen for 2020, må du melde inn ditt forslag på kandidat til Steinkjer kommune innen 1. november.

Det skriver Steinkjer kommune på sine nettsider.

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats som kunstner, utøver eller formidler på kulturfeltet. Den kan tildeles nåværende og tidligere aktive kunstnere, utøvere og formidlere som kommer fra Steinkjer kommune, eller har sitt virke i Steinkjer kommune.

Stipend

1. november er også søknadsfristen for dem som ønsker å søke idrettsstipend eller kulturstipend fra Steinkjer kommune.

Idrettsstipendet skal være en anerkjennelse til yngre idrettsutøvere. Stipendet skal stimulere utøveren til videre satsing samt personlig utvikling i sin idrett.

Kulturstipendet deles ut med utgangspunkt i følgende beskrivelse: Kandidatene skal ha sin kulturelle aktivitet knyttet til kommunen, eller på annen måte han nær tilknytning til kommunen.