Steinkjer kommune har delt ut en likestillingspris helt siden 1998. Det er kommunens Likestillings- og mangfoldsutvalg som sørger for at det blir gjort.
Prisen deles ut til noen som har utført et godt likestillings- og mangfoldsarbeid.

Fristen for å foreslå kandidater til årets pris er 25. februar. I vedtektene står det at prisen tildeles enkeltpersoner, privat eller offentlig bedrift eller etat/enhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling.

Det er likestillings- og mangfoldsutvalget som er tillagt myndighet til å nominere kandidater og beslutte tildeling. Tildelingen skal foregå under 8. marsarrangementet på Vårt hjem.

Folk kan sende forslag med begrunnelse til: kari.aarnes@steinkjer.kommune.no - eller postmottak@steinkjer.kommune.no.

Vinnere av Steinkjer kommunes likestilling- og mangfoldspris

1998: 18 kvinnelige ansatte ved Telenors kundeservice

2000: Lø skole

2004: Ulla Melhus

2005: Astrid Megard Sollid

2006: KVIST - Et nettverk for kvinner i Steinkjer og omegn

2007: Fredrikke Marie Qvam

2008: Karin Hovde

2009: Einar Aasen

2011: Siri Ingeborg Bruem

2012: Steinkjer folkebibliotek

2013: Kristin Svendsen

2014: Bente Asp

2015: Steinkjer Røde Kors

2016: Solbjørg Musum

2017: Steinkjer soroptimistklubb

2018: Steinkjer friidrettsklubb

2019: BUA Steinkjer

2020: Tusenfryd kafe

2021: Steinkjer Pride