Ukens "Hjemflytter" flyttet mye på grunn av foreldrene

Kari Gjermstad flyttet fra Jøa til Sparbu etter å ha bodd ved havet i 30 år. Det var i 2013.
Hjemflytteren

Etter videregående skole flyttet Kari Gjermstad (56) fra Sparbu til Leka, der hun var studentlærer et år. Året etter tok hun fatt på lærerutdanning i Levanger.