Populært med "hjemflyttere" i avisa

Hver fredag siden mars har vi snakket med en person som har kommet flyttende tilbake til Steinkjer. Den ukentlige spalten har blitt utrolig populær.
Hjemflytteren

Har du forslag på en "hjemflytter" - ta kontakt med oss.