– Koblingen mellom mitt prosjekt og Kristofer Uppdal er at jeg arbeider med mineraler fra to steder som Uppdal hadde tilknytning til i sitt liv. Uppdal arbeidet som gruvearbeider i Skrattåsgruva i ung alder. Det vil si at han har arbeidet med akkurat samme materiale som det jeg skal male med til utstillingen.

Denne uka har kunstneren Elin Glærum Haugland vært i Steinkjer for å samle inn mineralpigmenter som hun skal bruke til å lage maling. Malingen skal brukes i verkene som hun skal stille ut på «Uppdaldåggån» under Hilmarfestivalen i starten av november.

Hun er for tiden aktuell med en noe lignende utstilling i Folldal.

– Der har jeg utforsket det utrolige mangfoldet av farger som finnes i slagghaugene rundt og i Folldal Gruver.

Prosjektene startet da Per Rygvold fra Steinkjer så arbeidene Elin hadde med seg til Trøndelagutstillingen i 2017.

Et ambivalent forhold til gruvene

Kristofer Uppdal arbeidet som slusk i blant andre Skrattåsgruva. Elins ene bestefar arbeidet i en gruve et annet sted i landet. Det har skapt et ambivalent forhold til gruvene for kunstneren.

– Gruva som bestefaren min jobbet i har satt dype spor i landskapet, også lenge etter at den ble lagt ned. I tillegg har gruvearbeid ødelagt flere menneskeliv, men det har også skapt liv gjennom at folk har kunnet tjene til livets opphold der. Det er spennende å male med materiale som jeg har både positive og negative assosiasjoner til.

Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, og lærte lage mineralfarger i jungelen i Amazonas i Peru. I begynnelsene lagde hun, hva hun selv kaller, for idealistiske og behagelige malerier med mineralfarger som hun fant i naturen. Men etter at hun har dypdykket ned i gruvedriften, så innså hun at ubehag kan være en vel så effektiv drivkraft.

– Gruvedriften tar inn en brodd i pigmentutforskningen og maleriprosessen min. Jeg kan ikke lage noe som bare er behagelig fascinerende når det er knyttet til en slik historie. Det ble en ny prosess for meg hvor jeg ikke bare vil formidle noe som er godt, men det at de meste består av både lys og mørke.

Lager malingen selv

Maleriene som hun skal stille ut på «Uppdaldåggån» skal være malt med mineraler fra området fra Skrattåsgruvene og gruvene i Folldal. Malingen lager hun ved at hun bearbeider mineralene som hun finner rundt gruvene, blander det med vann og bindemiddel.

– Jeg leter etter porøse steiner og løsmasse. Nå er jeg i Steinkjer for å samle fargepigmenter og inntrykk, som jeg tar med meg og bruker i maleprosessen fram mot utstillingen.