Tirsdag var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim på «digitalt besøk» til Steinkjer og InnoCamp.

Her fikk han blant annet møte studenter, ha innspillsmøter og ikke minst se hva andre kan lære av hvordan samspillet mellom næringsliv, forskning, utdanning og gründere fungerer på InnoCamp Steinkjer.

På selve InnoCamp ble «besøket» streamet i Origo (fellesarealet ved hovedinngang/kantine) og på et møterom der møtedeltakerne vil være tilstede.

Ettersom statsrådbesøket var digitalt, måtte naturligvis omvisningen på InnoCamp bli det, og det var klyngeleder Håvard Belbo som sto for omvisningen, sammen med student Ida M. Persen. Vi har fått låne videoen, slik at du også kan ta en liten rundtur på InnoCamp.