Henningbyggen står klare til å rive samfunnshuset når Sp og ordføreren innfrir valgløftet sitt