(Trønderdebatt)

Hvorfor skal politi gå foran helse i vaksinekøen? De er mange i helse som ikke har fått tilbud om vaksine: Sykesøstre på sykehus. Amulanse ansatte. Helsepersonell som jobber daglig med syke personer. Personer som jobber på bofelesskap. Barnehager.

Et siste spørsmål: Hvorfor sendes de så mye vaksiner til Oslo når vi trenger dem selv her i nord?