Årsmøtet i Tine ga torsdag sitt ja til at Marit Haugen (51) fra Beitstad kan fortsette som styreleder. Hun går på sin fjerde periode som styreleder, som hun har vært siden 2019.

Rolf Øyvind Thune (48) fra Rakkestad, i tidligere Østfold, ble gjenvalgt som nesteleder, et verv har han har hatt siden i 2020.

Dette er det nye styret i Tine:

Eiervalgte: Marit Haugen, Steinkjer, styreleder, gjenvalg for 1 år. Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, gjenvalg for 1 år. Helge Arne Espeland, Ullensvang, gjenvalg for 2 år. Anne Berit Løset, Fjord, ny, valgt for 2 år. Bjørnar Gjerde, Kvam, ikke på valg. Asgeir Pollestad, Hå, ikke på valg. Solveig Bratteng Rønning, Rana, ikke på valg.

Ansattvalgte (eget valg): Tor Arne Johansen, Elin Aarvik, Jeffrey Thomas, Ottar Råd.