(Trønderdebatt)

Svar til Nils Olav Mortensen: Når jeg leser det Mortensens skriver, blir jeg litt usikker på om han i det hele tatt har lest mitt innlegg. Jeg skriver følgende:

«Politiets Fellesforbund (PF) har hele tiden vært enige om at helsepersonell skulle få vaksinen så raskt som mulig».

Hvorfor gjøre det til et poeng når jeg skriver at vi støtter dette? Jeg mener at helsepersonell i førstelinjen skal stå langt frem i køen fortsatt, Mortensen.

Det er vanskelig å sette grupper i samfunnet opp i mot hverandre. Politiet har solidarisk stått i vaksinekøen. Fare for koronasmitte har ikke vært avgjørende for om politiet rykker ut eller ikke.

Les også

Helse foran politi i vaksinekø

Det som bekymrer meg er beredskapen og at hele 3/4 deler av våre operative styrker i politiet i Trøndelag blir satt bakerst i vaksinekøen med de nye føringene. Det er ikke en riktig prioritering, mener jeg.

Politiet er daglig i kontakt med ulike miljøer i samfunnet som nødvendigvis ikke tenker så mye på smittevern.

Jeg mener videre at ikke alle i politiet bør vaksineres nå, men enkelte grupper bør prioriteres, spesielt de i førstelinjen.

Det er ikke uetisk å vaksinere for eksempel operative polititjenestefolk nå. Snarere er det uetisk og ikke minst risikabelt å la være.

Vi trøndere kan prise oss lykkelig over at det ikke har vært store smitteutbrudd i den lokale politistyrken. De er underlagt de samme isolasjons- og karantenereglene som alle andre, og et utbrudd her kunne fort gjort innhogg i politistyrken. Det ville ingen vært tjent med.