Har du husnummer? Et husnummer kan være fint, stygt - eller mangle