– Det første viktige steget er eiernes søknader. Vi råder alle eiere til å jobbe godt med søknaden sin, og lese gjennom informasjonen om tilskuddsordningene, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Søknadsfristen er 1. november.

Tilskudd – flere typer ordninger

Det er flere ulike tilskuddsordninger. Hvilke tilskudd du kan søke om er avhengig av hvilken type kulturminne du eier eller vil søke om tilskudd til:

  • Fredede kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap
  • Teknisk-industrielle kulturminner
  • Bygg og anlegg fra middelalderen samt brannsikring
  • Fartøyvern
  • Fagutvikling i fartøyvernet
  • Verdensarvområdene