Kommunens kriseledelse har i dag konkludert med følgende, med bakgrunn i dagens smittesituasjon i Steinkjer:

- Barnehager og skoler i Steinkjer går over til grønt nivå så snart det praktisk lar seg gjennomføre, og senest mandag 24. januar.

- Det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til om enkeltbarnehager eller enkeltskoler skal gå over til gult (eller rødt) nivå med bakgrunn i den lokale smittesituasjonen.

- Sektorleder og kommuneoverlege vil foreta disse vurderingene i samråd med enhetsleder på den enkelte enhet.