Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober. I Steinkjer skal den markeres torsdag 7. oktober.
- Årets arrangement er en gratis koronavennlig turmarsj, med start og stop på Steinkjer torg. Det er start mellom kl. 17 - 18 - og man kan velge mellom ei løype på 3 eller 5 km. Det lokale næringslivet har sponset mange flotte uttrekkspremier, så alle som er med i trekninga, sier Lena Lena Bjørnback, som er fysioterapeut i Frisklivssentralen. Frisklivssentralen er et kommunalt lavterskel tilbud for å endre levevaner. Målet er å styrke deltakernes kunnskap og rutiner til å ta gode valg knyttet opp mot livsstil. Tjenesten er målrettet, og tidsavgrenset.

Underholdning på torget

- På Steinkjer torg vil det bli underholdning av Erik Asp. Lag og foreninger vil ha stand, og Cafe Hjerteknekten spanderer kaffe og vaffel på alle som har registrert sin deltagelse på turmarsjen. Årets tema er "Livet under og etter pandemien, følg opp". Det skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap. God psykisk helse handler om motstandskraft. De som opplever å ha venner og et fellesskap er bedre rustet til å takle store omveltinger i livet.

Mange er preget

- Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet. Folkehelseinstituttet sin undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse fra vinteren 2020, viste at flere har slitt med ensomhet og psykiske plager i denne perioden. Verdensdagen for psykisk helse har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse, sier Lena Bjørnback.

Å slite i perioder er normalt

Det er slik at de fleste folks psykiske helse vil bli utfordret gjennom livet.
- Det å slite psykisk i perioder er normalt, og halvparten av oss har eller vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å bygge motstandskraft, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom frisklivssentralen, Rus og psykisk helsetjeneste, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - og Trøndelag og Steinkjer turmarsj forening. Nå håper vi at så mange som mulig tar turen inn til sentrum 7. oktober for å bli med å markerer en veldig viktig sak. Alle har en psykisk helse, sier Lena Bjørnback i Steinkjer kommune.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en FN-dag som blir årlig markert over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober, og det er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. I 2018 var det over 1500 registrerte arrangementer landet rundt.