Kriseledelsen i kommunen har i dag bestemt at vi skal følge de nasjonale tiltakende mot gjenåpning av samfunnet.

Det innebærer blant annet at fra mandag av vil skoler og barnehager gå over til grønt nivå.

Oppfordrer til unødvendige reiser til Snåsa og Værensregionen som har et økende smittetrykk.

Natt til torsdag åpner de nasjonale retningslinjene for følgende regler:

  • Reiser innenlands frarådes ikke lengre.
  • For å kunne åpne opp mer for fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler innføres økt bruk av jevnlig testing og registrering av hvem som er til stede for å lette smittesporing.
  • Anbefalt gruppestørrelse ved organisert trening i breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter økes for voksne over 20 år: Fra 10 til 20 personer inne, og fra 20 til 30 personer ute. Flere grupper kan være aktive samtidig, forutsatt at de holdes adskilt i ulike kohorter.
  • Det være flere deltakere på arrangementer for barn og unge. Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • På offentlige innendørs arrangementer økes antall personer som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser fra 10 til 50 personer.
  • På private sammenkomster som ikke skjer i private hjem, hager og hytter økes antallet innendørs fra 10 til 20 personer og utendørs fra 20 til 30. Dette gjelder for eksempel feiringer i leid lokale eller på offentlig sted.
  • I private hjem øker antall personer man anbefales å kunne ha på besøk fra fem til ti, så lenge man kan holde 1 meters avstand.
  • Varemesser og midlertidige markeder skal nå reguleres som kjøpesentre og ikke som arrangementer.
  • Innslipps- og skjenkestopp utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering ved skjenking bortfaller. Fremdeles vil det bli stilt krav om bordplassering og en meters avstand.