I kveldens kommunestyremøte vil kommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland orientere om status og framdrift i det allerede mye omtalte "Steinkjer 2025".

Møtet starter med utdeling av kulturpris, kulturstipend, idrettsstipend og frivillighetspris for 2021, før det blir orientering ved kommunedirektøren og deretter saksbehandling.