På oppdrag fra NBBL (Norske boligbyggelags landsforbund) har NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) på Ås analysert over 837.500 boligsalg i 41 kommuner fra 2003 til første kvartal i 2021.

De har sett på prisutviklingen i sammenheng med kjøpekraften for typiske førstegangskjøpere og boliglånspraksis i bankene. Kjøpekraften baserer seg på en sammenstilling av flere faktorer, slik som inntekt, rente, boliglånsregler, praksis for rentepåslag og avdragsfrihet, og utgifter til øvrig gjeld og kostnader.

Styrket kjøpekraft

For Steinkjers del er det innhentet data fra 5.250 boligsalg i perioden 2002-2021, og tallene viser at førstegangskjøperne i Steinkjer har fått styrket kjøpekraften sin de siste årene - mens det mange andre steder i landet har blitt langt vanskeligere for unge å komme seg inn i boligmarkedet.

I 2010 hadde en singel førstegangskjøper i Steinkjer råd til cirka 50 prosent av boligene, mens tallet var på 63 prosent i 2020.

Det er flere årsaker til denne utviklingen:

* Lavere rente

* Lettelser i boliglånreglene

* Boligprisene i Steinkjer har steget moderat sammenlignet med mange andre steder i landet. Tallene viser at medianprisen på en bolig i Steinkjer i 2003 var 850.000 kroner, mens den var økt til 2.125.000 kroner i 2020.

* Disponibel inntekt for typiske førstegangskjøpere i Steinkjer har utviklet seg sterkere enn snittet for landet senere år.

– Må stadig tenke nye prosjekter

Vegar Furunes, som er daglig leder i Boligbyggelaget Midt, sier han er glad for de kan bidra til at unge kan eie sitt eget hjem i Steinkjer.

– Ordinære borettslagsboliger er i seg selv attraktive førstegangshjem. I tillegg tilbyr boligbyggelaget ulike modeller som Hjølpin og Leie-før-eie som gjør at inngangen til å eie egen bolig blir enda enklere. Likevel må vi hele tiden tenke nye boligprosjekter for å holde tritt med etterspørselen, slik at det også de neste årene skal være et sunt boligmarked for både unge og andre, sier Furunes.