Forskere skal få flere til å gå i Steinkjer

I den pågående debatten om byutvikling, og den evige kampen mellom bilister og gående, henter Steinkjer kommune inn forskere.