Kari Helene Alstad i Kvam har skrevet en kjempefin sang hun kaller NKS historie. Den er virkelig verdt å ta en titt på - og synge med til melodien Teddybjørnens vise.
- Jeg skrev den til et jubileum for noen år siden. Jeg fant fram sangen nå igjen - da vi skulle overlevere stafettpinnen i Kløverstafetten til Stod sanitetslag. Da hadde vi allsang, forteller Kari Helene Alstad, som er medlem i Kvam og Følling sanitetslag.

Stafett fra Svinesund til Tromsø

NKS er 125 år i år. I den forbindelse har de igangsatt en landsomfattende gåtur. Kløverstafetten kaller NKS gåturen, som startet ved Svinesund 1. mars - og skal avsluttes i Tromsø i september, når NKS skal avholde sitt landsmøte der.
Stafetten er et lavterskeltilbud for alle sanitetsforeninger i Norge, der de frakter et symbol, som er en stafettpinne og ei bok. I boka skal alle sanitetslagene fra sør til nord skrive en hilsen.

Stafett fra Svinesund til Tromsø

NKS er 125 år i år. I den forbindelse har de igangsatt en landsomfattende gåtur. Kløverstafetten kaller NKS gåturen, som startet ved Svinesund 1. mars - og skal avsluttes i Tromsø i september, når NKS skal avholde sitt landsmøte der.
Stafetten er et lavterskeltilbud for alle sanitetsforeninger i Norge, der de frakter et symbol, som er en stafettpinne og ei bok. I boka skal alle sanitetslagene fra sør til nord skrive en hilsen.