Vi har alle en psykisk helse. På lik linje som at vi kan bli forkjølet, få influensa, omgangen eller covid-19, kan vi alle oppleve psykisk uhelse. Midt i Covid-19 pandemien har vi nå en psykisk helsekrise! Flere unge sliter med spiseforstyrrelser, angst og depresjoner. Mange voksne har mistet jobbene, har ingen sikkerhet og det rapporteres om lange køer for å få psykisk helsehjelp. Koronapandemien har mange følgeskader.

Det er på tide vi gir oppmerksomhet til en voksende andel av befolkningen som nå opplever psykisk uhelse. Flere spør om hjelp, men i stedet for hjelp blir de satt på en venteliste. Dette kan vi ikke akseptere! Sosialistisk Venstreparti har en rekke ganger etterspurt en krisepakke for psykisk helse.

SV har løsningen og fremmer nå tre forslag på stortinget for å løfte psykisk helse:

  • At flere privatpraktiserende psykologer kan tilby behandling med refusjon fra det offentlige, som en midlertidig ordning, slik at vi sikrer i at et økende behov for psykisk helsehjelp grunnet covid-19 blir ivaretatt.
  • At regjeringen skal lage en plan for å styrke de delene av det psykiske helsevesenet som er presset på grunn av korona.
  • At regjeringen skal øke antall hjemler innen psykisk helse, og sørge for at det følger med nødvendig finansiering.

Vi forventer at de andre partiene støtter SVs forslag. Vi kan lese forferdelige saker om sårbare barn under pandemien. 31. januar kunne vi lese i Trønderavisa at det siste året har gitt en eksplosjon i familievold saker og i antall overnattinger på krisesenter. Det er myndighetene sin jobb å verne de sårbare. Regjeringen har ikke gjort jobben, så da må vi overstyre regjeringen!